Jarosław Marek Rymkiewicz został laureatem Honorowej Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego. Nagroda została wręczona 11 czerwca podczas Kongresu „Polska Wielki Projekt”.