Album Szukalskiego dostępny jest nadal w sprzedaży wysyłkowej. 
                            napisz: szukalski.album@gmail.com                                  
                           Cena 200 zł + koszty wysyłki (w zależności od liczby egzemplarzy)

    Prosimy o uprzedni kontakt w celu ustalenia szczegółów zamówienia, podanie danych do faktury / wysyłki 

    a następnie wpłatę ustalonej kwoty na konto Fundacji Evviva L’arte:
                     08 2130 0004 2001 0729 3228 0001