Skip links

Fundacja

Nasze cele chcemy realizować przez działalność wydawniczą, spotkania, dyskusje, wystawy, przeglądy, a także projekty edukacyjne.

Fundacja Evviva L’arte została utworzona w celu prowadzenia różnorodnych działań na rzecz rozwoju kultury, w tym przede wszystkim literatury, sztuk wizualnych, kultury filmowej i muzycznej oraz ich promocji i upowszechniania.

Fundacja Evviva L’arte została powołana i jest zarządzana przez Izabelę Michalską i Wawrzyńca Rymkiewicza.

Fundacja związana jest ze środowiskiem kwartalnika kulturalno-filozoficznego “Kronos”.

STATUT Evviva Larte

Partnerzy: