Skip links

Jarosław Marek Rymkiewicz

Autor – zagadka
(Mateusz Matyszkowicz)

Najwybitniejszy żyjący polski poeta
(Krzysztof Masłoń)


Jeden z największych pisarzy narodowych
(Marek Cichocki)

 

Poeta, eseista,  dramaturg, historyk literatury, profesor nauk humanistycznych. 

Każda jego książka, a nawet wypowiedź, rozpala w Polsce gorące dyskusje.

Urodzony w 1935 roku w Warszawie, zadebiutował w wieku 22 lat tomikiem wierszy Konwencje.
W roku 1967 ogłosił swoje literackie credo w książce Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie.
Autor licznych tomów poetyckich, z których najbardziej znane to: Thema regium (1978), Ulica Mandelsztama (1983),

Moje dzieło pośmiertne (1993), Znak niejasny, baśń półżywa (1999), Zachód słońca w Milanówku (2002), Wiersze polityczne (2010), Pastuszek Chełmońskiego (2014) i wydany w roku 2015 Koniec lata w zdziczałym ogrodzie.
Napisane w latach 80. dwie powieści Rozmowy polskie latem 1983 (1984) oraz Umschlagplatz (1988), wydane w drugim obiegu, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem czytelników, zostały również przetłumaczone na język francuski, niemiecki i angielski.
Rymkiewicz wyniki swojej rozległej pracy historyczno-literackiej pomieścił w tomach eseistycznych i encyklopedycznych poświęconych Mickiewiczowi, Słowackiemu, Leśmianowi i Fredrze.
W jego dorobku znajdziemy również ogłoszone w ostatnim dziesięcioleciu eseje historyczne: Wieszanie (2007), Kinderszenen (2008), Samuel Zborowski (2010) oraz tekst z roku 1983 Wielki Książę z dodaniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego.
Autor dramatów i komedii. Tłumacz, na język polski przełożył poezję Thomasa S. Eliota i Wallace’a Stevensa, Osipa Mandelsztama,  Federico Garcii Lorki oraz dramaty Calderona de la Barki.

Za swoją twórczość wielokrotnie nagradzany, m.in: Nagrodą Fundacji im. Kościelskich (1967), Nagrodą im. Stanisława Vincenza (1984), Nagrodą Literacką im. Zygmunta Hertza (1986), Nagrodą Nike (2003), a w roku 2015 Nagrodą im. Juliana Tuwima oraz Nagrodą Literacką m.st. Warszawy, której przyjęcia odmówił. W roku 2016 został uhonorowany Nagrodą im. Lecha Kaczyńskiego. 

„Klasycyzm to nieustanna walka o swoje miejsce w kulturze, a więc w czasie teraźniejszym, to nieustanna świadomość, że czas przeszły jest czasem teraźniejszym, świadomość, że nie ma idiomu poetyckiego czasu minionego i czasu teraźniejszego, bo jest jedno wielkie morze języka poetyckiego poza czasem, to wreszcie nieustanne projektowanie siebie i innych w przyszłość.”
(Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie.)

W roku 2012 powstał film dokumentalny poświęcony Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi „Poeta pozwany” autorstwa Grzegorza Brauna.
Film można obejrzeć tutaj: „Poeta pozwany” film

 

 

Fotografia na stronie dzięki uprzejmości Jacka Kusińskiego.