Skip links

Lechosław Lameński

Art historian, Professor at the Catholic University of Lublin. Author of the first biography of Stanisław Szukalski, a connoisseur of the art and fate of the Horned Heart Tribe.

Author to many articles and books:

Tomasz Oskar Sosnowski, 1810-1886, rzeźbiarz polski w Rzymie [Tomasz Oskar Sosnowski, 1810-1886, a Polish Sculptor in Rome] (1997)

Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce [Stach of Warta Szukalski and the Horned Tribe] (2007)

Stanisław Szukalski: Teksty o sztuce i wypowiedzi polemiczne z lat 1929-1938;  Korespondencja z lat 1924-1938. [Stanisław Szukalski: Texts About Art And Polemics From the Years 1929-1938; Letters from the Years 1924-1938] 2013)