Skip links

Lechosław Lameński

Historyk sztuki, prof. KUL. Pierwszy biograf Stanisława Szukalskiego, znawca sztuki i dziejów Szczepu Rogate Serce.

Autor licznych artykułów oraz książek:

Tomasz Oskar Sosnowski, 1810-1886, rzeźbiarz polski w Rzymie (1997)

Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce (2007)

Stanisław Szukalski: Teksty o sztuce i wypowiedzi polemiczne z lat 1929-1938;  Korespondencja z lat 1924-1938. (2013)