Skip links

Michał Otorowski

Historian of culture. His work encompasses the life and work of Jan Potocki, especially the analysis of the inner structure of The Manuscript Found in Saragossa. He has published in the magazines: Ars Regia, Gnosis, Midrasz, Political Review, the Kronos quarterly.

 

The author of books:
Archipelag Potockiego. Szkice i artykuły o konspiracjonizmie, mesjanizmie oraz teozofii politycznej [Potocki’s Archipelago. Sketches On Conspirationism, Messianism and Political Theosophy], Warsaw, 2010

Romans dziwnie ułożony: Opowieść egzegetyczna o „Rękopisie znalezionym w Saragossie” Jana Potockiego, t. I (dni I-XXIX) [A Strangely Composed Romance: An Exegetic Story of The Manuscript Found in Saragossa], Warsaw, Lampa i Iskra Boża, 2009

Jan Potocki – koniec i początek : wprowadzenie do badań nad „Rękopisem znalezionym w Saragossie” [Jan Potocki – the Beginning and the End: An Introduction to the Studies on The Manuscript Found in Saragossa], Warsaw, 2008

Cagliostro w Warszawie. Alchemia lansu, [Cagliostro in Warsaw. The Alchemy of the Show Off.] Warsaw, 2007

Konspiracjonizm polski. Zapoznana tradycja, Warszawa, 2006,

Editor of the book: S. Chołoniewski, Filozofia antysalonu. Wybór pism, [Anti-Parlour Philosophy. Sellected Writings.] Warsaw, 2015