Skip links

Michał Otorowski

Historyk kultury. Zajmuje się badaniem życia i twórczości Jana Potockiego, zwłaszcza analizą wewnętrznej struktury „Rękopisu znalezionego w Saragossie”. Publikował w czasopismach: Ars Regia,
Gnosis, Midraszu, Przeglądzie politycznym, kwartalniku Kronos.

Autor książek:
Archipelag Potockiego. Szkice i artykuły o konspiracjonizmie, mesjanizmie oraz teozofii politycznej, Warszawa, 2010

Romans dziwnie ułożony: Opowieść egzegetyczna o „Rękopisie znalezionym w Saragossie” Jana Potockiego, t. I (dni I-XXIX), Warszawa, Lampa i Iskra Boża, 2009

Jan Potocki – koniec i początek : wprowadzenie do badań nad „Rękopisem znalezionym w Saragossie”, Warszawa, 2008

Cagliostro w Warszawie. Alchemia lansu, Warszawa, 2007

Konspiracjonizm polski. Zapoznana tradycja, Warszawa, 2006,

Redaktor tomu: S. Chołoniewski, Filozofia antysalonu. Wybór pism, Waraszawa 2015