Skip links

Jacek Chmielewski

Jacek Chmielewski, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz literatury rosyjskiej; tłumaczył m.in.: Lwa Szestowa (większą część spuścizny rosyjskiego filozofa), Wasilija Rozanowa (m.in., razem z Ireneuszem Kanią, „Opadłe liście”), Nikołaja Bierdiajewa, Siergieja Bułhakowa, Pawła Florenskiego; nakładem wydawnictwa „Eviva L’arte” ukazało się jego tłumaczenie korespondencji Rainera Marii Rilkego, Mariny Cwietajewej i Borisa Pasternaka; od lat współpracuje z kwartalnikiem „Kronos”, w którym publikował liczne tłumaczenia (m.in. Nikołaja Gogola, Fiodora Dostojewskiego, Andriej Płatonowa, Alfreda Bema, Władimira Bibichina czy Olgi Siedakowej); tłumaczy także z języka angielskiego (m.in. biografię Josepha Conrada Johna Stape’a, a także poświęconą Jakubowi Frankowi i ruchowi frankistowskiemu pracę Pawła Maciejki „Wieloplemienny tłum”). W miesięczniku „Twórczość” opublikował esej „Biedni ludzie”. W 2022 roku nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej ukazał się jego tom poetycki zatytułowany „Scyntygrafia”.