Skip links

James Hillman

James Hillman (1926-2011) – amerykański psycholog, wieloletni uczeń Carla Gustava Junga, dyrektor programowy Instytutu Junga w Zurychu, później jego zacięty krytyk. Wypracował własną doktrynę psychologiczną, zwaną psychologią politeistyczną czy archetypową. Autor wielu książek, z których kilka zyskało miano bestselerów.

Źródłem jego oryginalnej koncepcji psychologicznej jest filozoficzny dorobek Zachodu. Lista nauczycieli i mistrzów Hillmana jest długa – od Heraklita, przez Platona, Plotyna, Proklosa, Ficina, Vico, Duranda, Bachelarda aż po Corbina.