Skip links

Kolęda Księdza Baki

oraz inne wiersze z lat młodości

 

Autorski wybór wierszy jednego z najwybitniejszych żyjących polskich poetów. Jarosław Marek Rymkiewicz przedstawia najważniejsze wiersze z dwudziestu lat swojej twórczości –  zaczynając od wydanego w roku 1960 tomu „Człowiek z głową jastrzębia” na „Thema regium”
z 1978 kończąc.