Skip links

Piotr Herbich

Piotr Herbich – tłumacz, redaktor, aktor hobbysta i rowerzysta-krajoznawca. Przełożył na polski trzy książki Quentina Meillassoux (Po skończoności, 2015; Liczba i syrena, zawierającą także przekład Rzutu kośćmi Mallarmégo, 2019; Metafizyka i fikcja światów spoza nauki, 2020). Tłumaczył też m.in. Alaina Badiou, Josepha de Maistre’a, Pierre’a Hadota oraz siedemnasto- i osiemnastowieczne opisy kartograficzne i podróżnicze ziem polskich. Członek redakcji kwartalnika „Kronos”.
Dla Evviva L’arte przełożył książkę Jean-Jacquesa Lecercle’a Frankenstein: mit i filozofia.