Skip links

SZUKALSKI – Spotkanie promocyjne

2 marca, o g. 17  zapraszamy na spotkanie promocyjne Albumu Szukalskiego.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków przy ul. Mazowieckiej 11A.

W dyskusji wezmą udział autorzy albumu prof. Lechosław Lameński, historyk sztuki, biograf Szukalskiego i znawca jego twórczości (autor obszernego wstępu)
oraz dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz, filozof, założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Kronos” (autor posłowia). Rozmowę poprowadzi Filip Memches, publicysta tygodnik.tvp.pl, kierownik redakcji literatury i publicystyki TVP Kultura.

Przed dyskusją pokażemy 2 krótkie filmy o Szukalskim zrealizowane w 1986 roku : „W kręgu Stanisława Szukalskiego” i „Szczepowy”.

Podczas spotkania nabyć będzie można
– Album Szukalskiego (w cenie promocyjnej),
a także poszukiwane przez czytelników książki prof. Lameńskiego :
– „Stach z Warty. Szukalski i Szczep Rogate Serce ” (2007)
– „Szukalski – Teksty o sztuce i wypowiedzi polemiczne oraz korespondencja z lat 1924-1938” (2013).