Skip links

Jak zagubiono “Rękopis znaleziony w Saragossie” i czy warto go odnaleźć?

Jak zagubiono “Rękopis znaleziony w Saragossie” i czy warto go odnaleźć?

75,00 

Erudycyjna podróż przez życie autora tajemniczego Rękopisu znalezionego w Saragossie i dzieje bohatera książki  Alfonsa van Wordena. 

Liczne, splątane ze sobą w dziele Potockiego wątki, znajdują wyjaśnienie i nowe powiązania, poprzez wątki splatające się w ziemskim, umysłowym i duchowym życiu samego Potockiego.

Znajdziemy zatem w książce obszerny wykład na temat m.im. kabały luriańskiej , symboliki wolumularskiej czy tradycjonalizmu De Maistre’a. 

 

660 stron

Oprawa twarda, szyta

Opis

dr Michał Otorowski

Jak zagubiono “Rękopis znaleziony w Saragossie” i czy warto go odnaleźć?

Fragmenty egzegetyczne

Michał Otorowski, wybitny znawca i oryginalny interpretator dzieła Jana Potockiego zabiera nas w erudycyjną podróż przez życie autora tajemniczego Rękopisu znalezionego w Saragossie i dzieje bohatera książki  Alfonsa van Wordena.  Liczne, splątane ze sobą w dziele Potockiego wątki, znajdują wyjaśnienie i nowe powiązania, dzięki doskonałej znajomości wątków splatających się w ziemskim, umysłowym i duchowym życiu samego Potockiego. Znajdziemy zatem w książce obszerny wykład na temat m.im. kabały luriańskiej , symboliki wolumularskiej czy tradycjonalizmu De Maistre’a. 

Autor po raz kolejny włącza się do międzynarodowej dyskusji toczącej się na temat tego, która wersja słynnego Rękopisu uznana powinna zostać za przedmiot właściwych studiów, stając tym samym w kontrze wobec uznanej koncepcji profesorów Francois Rosseta i Dominique’a Triaire’a. 

“Z racji nielinearnej konstrukcji Rękopisu znalezionego w Saragossie każdy, kto chce się pokusić o próbę prezentacji jego ideowej zawartości, musi liczyć się z zapętleniami wykładu, mówienie zaś o szczególe zawsze okazuje się mówieniem o całości. Natomiast wobec braku w dotychczasowej literaturze przedmiotu analitycznych opracowań owych szczegółów, nie można dokonać takiej sumarycznej prezentacji bez zidentyfikowania i rozwiązania wielu kwestii, wymagających niekiedy bardzo specjalistycznego ujęcia tudzież sięgania do dyscyplin, do których badacze literatury zazwyczaj nie mają powodu się odwoływać. Innymi słowy, nie można inaczej udzielić odpowiedzi na proste jedynie z pozoru pytanie, o czym, a w rezultacie także czym jest utwór Jana Potockiego. I właśnie dlatego niniejsza publikacja realizuje swe monograficzne aspiracje za pośrednictwem szesnastu odrębnych szkiców, ułożonych co prawda w sposób odmienny od traktatowego, ale odzwierciedlający tym lepiej – w zamyśle autora – wewnętrzną dynamikę omawianego tematu, bez zacierania nieuchronnie towarzyszących jej nieciągłości.” 

Przyszłość Rękopisu  – trwająca dotąd w zawieszeniu – rozstrzyga się poniekąd właśnie teraz. Także – a w konsekwencji przede wszystkim – ze względu na kulturowe znaczenia i zastosowania, które utwór może dopiero zyskać.

 

Dlaczego przedstawiona przez nas postać Rękopisu tak bardzo przeszkadza Otorowskiemu? Dlatego właśnie, że na podstawie polskiej wersji przypisywanej Chojeckiemu, rozbudował on system interpretacyjny.
Dyskusja z M. Otorowskim nie jest łatwa również z tego powodu, że w jego wypowiedziach mieszają się elementy szlachetnej erudycji i błyskotliwej egzegezy z rozbrajającą sztampą ideo logiczną.

Prof. François Rosset

 

Kabalistyczne odczytanie utworu w erudycyjny, analityczny sposób rozwinął w ostatnich latach Michał Otorowski. Jego badania otwierają niezwykle bogaty świat wyobraźni, metafor, nawiązań, symboli, alegorii.

Dr Mirella Kurkowska, dr Jarosław Kurkowski

 

Ustalenia edytorów konsekwentnie odrzuca dziś jednak jedynie Michał Otorowski, głosząc z przekonaniem tezę o przełomie religijnym Potockiego, przełomie, którego świadectwem miała być wersja powieści znana w Polsce z przekładu Chojeckiego – właśnie tę wersję uczony uznaje za ostateczną.

Dr Maria Janoszka

 

Wątpliwości może budzić istota postawy interpretacyjnej Otorowskiego. Interpretator powinien mieć świadomość polifoniczności dzieła, zwłaszcza dzieła wybitnego, czego konsekwencją jest pluralizm interpretacyjny, za którym kryje się wielość odczytań interpretatorów. Otorowskiemu trudno zaakceptować tę, wydawałoby się, dość nieskomplikowaną prawdę.

Prof. Janusz Ryba

 

Wśród polskich badaczy literatury specjalizujących się w jego życiu i twórczości Michał Otorowski nie ma wielu konkurentów.

Red. Jan Bończa -Szabłowski

 

 

Wydanie książki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Dodatkowe informacje

Waga 1,2 kg