Skip links

DYWAN ZACHODU I WSCHODU
J. W. Goethe

DYWAN ZACHODU I WSCHODU
J. W. Goethe

75,00 

Przekład Wojciech Kunicki i Julianna Redlich
Wśród dwu światów zadumany,
Nimi pięknie kołysany,
Wschód i Zachód sobą łączę,
To ma radość, moje słońce!

Ilość stron: 616
Oprawa twarda, szyta

Dostępność: Na stanie

Opis

Nowy przekład dzieła Goethego. Książka, którą Państwu prezentujemy, to pełne wydanie wraz z „Notami i rozprawami dla lepszego rozumienia Dywanu Zachodu i Wschodu„.
Znajdą Państwo również obszerne posłowie prof. Wojciecha Kunickiego:

Jak wszystkie teksty Goethego, jest to twór kokieteryjny, bo aktorski. Liryka roli z wymykającymi się znaczeniami,
niepozwalająca na jakiekolwiek utrwalania sensów, poza jednym: słownego wyrazu w o l n o ś c i w e mnie (Freisinn), bez jakichkolwiek pretensji do zaanektowania czy ograniczania tej wolności przez narzucane sensy. Obowiązuje tu podstawowa zasada poetycka w i e l o k r o t n y c h  w z a j e m n y c h  o d z w i e r c i e d l e ń. Poeta jest Hafizem, Hatemem, Mirzą, kupcem, podróżnym, Beduinem, starym parsem, Mahometem pod Bedr czy w raju, odnajduje siebie w Zulejce i sakim, którzy wchodzą z nim w ironiczny często dialog, będący obok obrazu podróży oznaką kolejnej strategii poetyckiej Goethego. Jest Timurem, Aleksandrem, Napoleonem, którzy są także odzwierciedleniem jego wyobrażeń o wielkości. Jest to zatem pierwszy w dziejach literatury powszechnej, które to pojęcie, analogiczne do „historii powszechnej”, ukuł właśnie sam Goethe, zwarty tom poetycki, wskazujący swoim tytułem Dywan Zachodu i Wschodu – przy całej różnorodności właściwej perskiemu dywanowi, zgromadzeniu zatem – na jeden temat: kreację jednego w swej różnorodności świata za pomocą słowa.

Niesamowita jest powaga, z jaką nauka traktuje ten zbiór. Każe ona ignorować element błazeństwa, żartu, persyflażu kryjący się w poezji Hatema, Hafi za, Mirzy, Goethego czy jak im tam, traktując bez należytej powagi dyrektywę poety, że może on, choć błazeński, być też mistycznie święty.

 

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Plik:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego logo 2022.png – Wikipedia, wolna encyklopedia